Kontakt os på

Hjælp – FAQ

Både den praktiske og den teoretiske køreundervisning, som du modtager, skal gennemføres i overensstemmelse med Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelsen.

For at erhverve sig et førstegangskørekort til enten almindelig personbil eller motorcykel, er det lovpligtigt at følge et undervisningsforløb hos en godkendt kørelærer.

Bestil tre tilbud på kørekort - det er gratis

For en almindelig personbil (kategori B) omfatter den lovpligtige undervisning i alt mindst 28 teorilektioner og 25 kørelektioner á 45 minutter, heraf 16 lektioner i manøvre på vej, fire lektioner på lukke øvelsesplads (manøvrebane) og fire lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg. Det betyder, at der samlet skal undervises i mindst 52 lektioner.

Den lovpligtige undervisning for motorcykel (kategori A) omfatter i alt mindst 26 teorilektioner og 22 teorilektioner, heraf fire lektioner på manøvrebane og fem lektioner på køreteknisk anlæg. Det betyder, at der samlet skal undervises i mindst 48 lektioner.

Undervisningsforløb for både motorcykel og personbil skal som minimum strække sig over 14 undervisningsdage, og alle som erhverver sig kørekort for første gang skal gennemgå et syvtimers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Bestil tre tilbud på kørekort - det er gratis

REFREZO © COPYRIGHT 2019