Kontakt os på

Betingelser

Når du som bruger benytter Refrezo.dk til at indhente tilbud på kørekort, accepterer du følgende betingelser.

Refrezo er en tilbudsportal, der udbydes af Refrezo ApS CVR: 37098825

Refrezo ApS er ikke en køreskole, men blot formidler af kørekorttilbud til forbrugere.

 

Personoplysninger

For at hente tre tilbud på kørekort fra tre forskellige køreskoler hos Refrezo skal vi bruge følgende:

Navn:
Postnr.:
By:
Tlf.:
E-mail:

Refrezo vil kun anvende dine oplysninger til at sende tre tilbud på kørekort samt nyhedsbreve. Nyhedsbreve kan til en hver tid frameldes.

Alle personoplysninger behandles i henhold til persondataloven.

Som bruger accepterer du at blive kontaktet af Refrezo samt tilbudsgiveren pr. mail og/eller telefonisk. Du accepterer ligeledes at blive kontaktet af Refrezo med henblik på opfølgning af din forespørgsel. Det er dit ansvar, at dine oplysninger til enhver tid er korrekte.

Alle opgaver bliver screenet af Refrezo, inden de udbydes til køreskolerne.

Refrezo vil til enhver tid prøve at finde tre forskellige tilbud, men der kan være omstændigheder, hvor det kan være umuligt at finde tre tilbud. I disse tilfælde modtager du det antal tilbud, som vi kan skaffe.

Refrezo afviser forespørgsler, som ikke lever op til Refrezo’s retningslinjere.

Refrezo er ikke indblandet i forhandlingen mellem eleven og køreskolerne. Refrezo kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem eleven og køreskolerne. Refrezo påtager sig intet ansvar i forbindelse med de ydelser, som eleven køber hos køreskolerne ved brug af Refrezo.dk.

Refrezo er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af Refrezo.dk. Idet Refrezo ikke er part i aftalen mellem eleven og køreskolerne kan Refrezo ikke gøres ansvarlig. Hvis eleven eller køreskolerne uanset årsag helt eller delvist ikke opfylder sine forpligtelser over for den anden. Såfremt enten eleven eller køreskolerne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal der reklameres direkte over for denne uden ugrundet ophold.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem eleven og køreskolerne.

 

Cookies

Refrezo bruger cookies. Det gør vi, så vi løbende kan optimere og målrette indholdet til dine behov og interesser. Brugeren kan til en hver tid slette eller slå cookies helt fra.

En cookie er en datafil, som vores hjemmeside gemmer på din computer. Så kan den genkende computeren næste gang, du besøger Refrezo.dk
Cookie-filen er passiv og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

 

REFREZO © COPYRIGHT 2019